Jak vybrat lavinový kurz

Toužíš po tom nechat urolbované svahy za zády a vyšlápnout si svou vlastní stopu nově napadnutým prašanem? Sněžnice a skialpové lyže se stávají čím dál populárnější a dostupnější a proto by se zdálo, že ti v tom nic nebrání. Každý, kdo se touží pohybovat v zimním volné přírodě by měl ale zpozornět. Dobrodružství v prašanu totiž začíná ještě před tím, než vůbec oblékne bundu. 

Základ zvaný lavinový kurz

Lavinový kurz by měla být tvá první meta. Jasně, můžeš se pohybovat opatrně, našlapovat zlehýnka, nicméně tenhle přístup má k tomu zodpovědnému docela daleko. Navíc – tady se nejedná jen o tebe, ale i o ostatní kolem. S lavinou se naživo nechce setkat nikdo a proto by ses měl naučit, jak plánovat túry, jak rozpoznávat signály naznačující nebezpečí, jak se chovat v terénu a taky co dělat, když se přece jen staneš svědkem sesuvu laviny. 

Vyraž si svou vlastní stopou, nezapomínej ale na bezpečnost

Co od kurzu očekávat

Na lavinovém kurzu by ses měl rozhodně naučit základy lavinové prevence a záchrany. Obě tyto části jsou v zimních horách nesmírně důležité. Co obnáší se dočteš v následujících řádcích.

Vyhledávání pomocí lavinového vyhledávače

Lavinová prevence

Sem zahrnujeme veškeré aktivity a aspekty, díky kterým snížíš riziko utrhnutí laviny na co nejnižší minimum. Měl bys chápat souvislosti a mít určitou základnu vědomostí na kterých můžeš stavět. Do lavinové prevence zahrnujeme především:

 • plánování túry – orientace ve sklonech svahů je vzhledem k lavinové prevenci úplným základem, časový odhad a orientace v mapě také
 • předpověď počasí, ale i hodnocení vývoje za posledních několik dní 
 • lavinovou předpověď neboli lavinový bulletin
 • různé typy sněhu a jak se chovají – co může pro sněhovou pokrývku znamenat když povolí a pak zase zamrzne a nebo třeba jak na ni působí vítr
 • laviny z teoretického hlediska – proč vůbec vznikají a co je jejich spouštěcím mechanismem – pak se jim můžeš účině vyhýbat
 • měřit a vyhodnocovat stav sněhové pokrývky

Lavinový bulletin

Orientace v lavinové předpovědi nemusí být vždy tak snadná, jak se na první pohled může zdát. Ani cizí jazyk tě nesmí zaskočit. Co bys měl z lavinového bulletinu vyčíst?

 • stupeň lavinového nebezpečí – může být znázorněn v mapě a někdy ho najdeš ve dvojím provedení – dopolední a odpolední, nebude také chybět směrová růžice, abys věděl, kam je svah orientovaný
 • vývoj lavinové situace – většinou dva dny zpět a dva dny vpřed
 • posouzení lavinového nebezpečí – stupeň, popis nebezpečných míst, mechanismy případného uvolnění laviny, její případná velikost a následky
 • informace o sněhové pokrývce
 • informace o počasí v určitých pásmech – teploty, vítr, oblačnost, srážky, viditelnost
 • vývoj lavinové situace

 

Lavinový bulletin může obsahovat různé grafické prvky a mít různou formu. Cílem je poskytnout uživatelům co nejpřesnější informace a podat je co nejsrozumitelněji. Bez důkladného pročtení textové části však nejsme schopni si o situaci udělat komplexní obrázek. Proto si tuto zprávu přečtěte i v případě, že je v cizím jazyce.

Zajímá tě lavinový kurz?

Na našich kurzech se naučíš testovat stabilitu sněhového profilu metodou Rutschblocku a ECT testem

Lavinová záchrana

Pokudu se stane to, co nikdo nechce a v tvé blízkosti se utrhne lavina, musíš zachovat chladnou hlavu a přesně vědět, čeho si všímat a co dělat. Kamarádská pomoc – poskytne ji ten, kdo je nablízku – má největší šanci na úspěch. Horská služba je sice na tyto akce trénovaná, její dojezd na místo je bývá i 15 min a více. Proto by ses měl naučit (a také pravidelně opakovat), co v tomto případě dělat. Hlavní je:

 • zachovat chladnou hlavu a všímat si důležitých okolností
 • vědět kdy a kam volat pro pomoc
 • zahájit včasnou a efektivní záchranu
 • umět poskytnout adekvátní první pomoc

Kamarádská pomoc je tou nejdůležitější částí záchrany zasypaného. Pokud se utrhne lavina a někdo z tvé blízkosti v ní zmizí, je to na tobě! Horská služba je pravděpodobně daleko a času je fakt málo. Ty jsi pod neskutečným psychickým tlakem, protože víš, že následky můžou být fatální. Nestačí jen mít nejnovější typ vyhledávače. Musíš ho umět ovládat! Do 15 min musíš kamaráda zaměřit, rozpoznat sondou, bezpečně vykopat a zahájit případnou první pomoc. Je toho fakt hodně a kdo si není jistý v tom, co dělá, může snadno chybovat. Výlety do zimních hor proto nepodceňuj a lavinovou záchranu si pravidelně procvičuj. Jednou může jít i o tvůj krk.

Vyhledávání v lavině